Preu

Cèdula

120€ + Taxes

IVA no inclòs

Pack

Cèdula+Certificat

220€ + Taxes

IVA no inclòs

LA CÈDULA D’HABITABILITAT ÉS UN DOCUMENT ADMINISTRATIU QUE ACREDITA QUE UN HABITATGE ÉS APTE PER LA RESIDÈNCIA DE LES PERSONES PERQUÈ REUNEIX LES CONDICIONS TÈCNIQUES D’HABITABILITAT, SEGONS LA NORMATIVA VIGENT.

LA NECESSITAREU SEMPRE QUE VULGUEU VENDRE, LLOGAR O CEDIR L’ÚS D’UN HABITATGE, JA SIGUI EN PRIMERA TRANSMISSIÓ O POSTERIORS, I PER PODER DONAR D’ALTA ELS SUBMINISTRAMENTS (AIGUA, GAS, ELECTRICITAT I D’ALTRES SERVEIS).

CA