Preu

ITE

0-10 entitats

90€/entitat

IVA no inclòs

Preu

ITE

11-20 entitats

80€/entitat

IVA no inclòs

La Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges (ITE) és un informe que recull l’estat de l’immoble en el moment de la visita realitzada per un tècnic. Té la finalitat d’orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir amb el deure de conservació i manteniment però també dona idees de com millorar la sostenibilitat, l’eficiència energètica, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici de forma planificada. Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat (vegeu-ne el detall aquí).

Aquest tràmit no té cap taxa associada.

CA