POLÍTICA DE PRIVADESA

INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, d’onze de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç e-commerce, AD612 arquitectes S.L.P. informa que és titular del lloc web AD612arquitectes.cat , d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei. AD612 arquitectes S.L.P.  notifica les dades següents: el titular d’aquesta web és AD612 arquitectes S.L.P. amb N.I.F.: B67589465, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona (Full: B-547826, Tom 4730, Foli 37) i domicili social a l’Avinguda Diagonal, 612, 2ª, porta 6. Codi postal: 08021. Municipi: Barcelona. Província: Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@ad612arquitectes.cat

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITAT

La navegació per l’accés o la utilització del lloc web AD612arquitectes.cat i tots els subdominis i directoris que s’hi inclouen, així com els serveis o continguts que es poden obtenir a través d’ell i de tots els portals del domini propis, titularitat de AD612 arquitectes S.L.P. , concedeix la condició d’usuari,  per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina AD612arquitectes.cat, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal si escau.

Per tant, si no hi esteu d’acord amb les consideracions detallades en aquest avís legal, si us plau no utilitzeu el portal, ja que qualsevol ús que en realitzeu d’ell o dels serveis i continguts inclosos en el mateix implicarà l’acceptació dels termes legals continguts en aquest text.

El lloc web AD612arquitectes.cat proporciona una gran diversitat d’informació, dades i serveis. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en el correcte ús dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: la veracitat i la legalitat de les informacions aportades per l’ usuari als formularis emesos per AD612 arquitectes S.L.P. per tal d’accedir a determinats continguts o serveis oferts pel nostre web. També a l’ús de la informació, serveis i dades oferts per AD612 arquitectes S.L.P. en contra del disposat per aquestes condicions, la llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en un altre cas, pugui suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres usuaris o qualsevol usuari d’Internet (hardware i software). L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària del lloc web pugui sofrir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del lloc web i de la present política de privadesa. En particular, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge ni fotografies del lloc web.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

D’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (RGPD) informem:

  1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

AD612 arquitectes S.L.P.

  1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES.

Les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari seran tractades amb la finalitat de: confecció de pressupostos i gestió de projectes d’arquitectura i edificació, elaboració d’informes tècnics o pericials i d’altres serveis propis de l’exercici col·legiat de la professió d’arquitecte.

  1. DADES PERSONALS DE TERCERS.

Si les dades personals facilitades són d’un tercer, l’usuari garanteix que l’ha informat de la política de privadesa i n’ha obtingut l’autorització per facilitar les seves dades a AD612 arquitectes S.L.P. per a les finalitats anteriorment indicades. Així mateix, garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

  1. TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS.

Les dades personals facilitades per l’usuari es conservaran mentre estigui inscrit en el servei, sempre que es mantingui la relació comercial, sempre que l’usuari no sol·liciti la seva supressió, o durant el termini legal establert. També es podran conservar quan siguin necessaris per al compliment d’una obligació legal o per a la formulació, l’exercici i la defensa de reclamacions.

Si l’usuari revoca el seu consentiment o exerceix els drets d’oposició o supressió, les seves dades es conservaran bloquejades a disposició de l’Administració de justícia durant els terminis legalment establerts per complir les possibles responsabilitats derivades del tractament de dades personals.

  1. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

La legitimació per al tractament dut a terme es basa en:

L’usuari ha facilitat les seves dades personals, registrant-se en aquest lloc web i per tant el seu tractament és necessari per al manteniment d’aquesta relació.

Les obligacions legals aplicables a AD612 arquitectes S.L.P. que requereixin el tractament de les seves dades personals d’acord amb els serveis prestats, com els relatius a qüestions tributàries.

El consentiment de l’usuari per a l’enviament de comunicacions comercials de productes, serveis, prestacions i/o avantatges de tercers, amb finalitats publicitàries o promocionals, per a la instal·lació de sistemes de seguiment que informin sobre els hàbits de navegació segons la Política de Cookies. En cap cas la retirada d’aquests consentiments condiciona la prestació del servei, i/o l’execució de contractes amb AD612 arquitectes S.L.P.

  1. ORIGEN DE LES DADES PERSONALS.

Les dades personals tractades per AD612 arquitectes S.L.P. han estat facilitades pel mateix usuari, com ara: nom, cognoms, adreça, dades de contacte. L’usuari és responsable de la seva veracitat i actualització.

AD612 arquitectes S.L.P. podrà obtenir informació recopilada a través del lloc web, així com els interessos i consums a través de la seva navegació per la web, com ara dades estadístiques o de navegació.

AD612 arquitectes S.L.P. es reserva el dret d’utilitzar les esmentades cookies en qualsevol tipus d’ús del portal. No obstant això, s’informa als usuaris de la possibilitat de descartar aquest ús en el seu ordinador.

El nostre web pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Aquests llocs web no han estat revisats o sotmesos al nostre control  i no podem ser considerats en cap cas responsables del contingut d’aquests llocs o de les mesures que es prenen respecte a la seva privacitat o el tractament de les seves dades personals. Es recomana llegir atentament les condicions d’ús i la política de privadesa d’aquests llocs.

  1. ASSIGNACIONS I DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS.

Totes les transferències de dades personals a realitzar per AD612 arquitectes S.L.P.  són necessàries per al compliment de les finalitats indicades, o es realitzen per complir amb una obligació legal, pel que fa a les següents empreses i organismes públics:

Administracions públiques i Administració de justícia.

Empreses presents o futures i entitats col·laboradores.

  1. DRETS DELS PARTICIPANTS.

Us recordem que podeu exercir davant d’AD612 arquitectes S.L.P., en cas que s’apliquin, els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició a ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant comunicació escrita acompanyada de fotocòpia del D.N.I. adreçada a:

AD612 arquitectes

Avinguda Diagonal, 612, 2ª-6ª. 08021 Barcelona

o també a la nostra adreça electrònica: info@ad612arquitectes.cat

L’usuari podrà, en qualsevol moment, revocar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals o per a la recepció de comunicacions comercials.

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades enviant un correu electrònic a:

info@ad612arquitectes.cat

EN