Els professionals d’AD612 arquitectes creiem en el disseny d’alta qualitat com a resultat de la continuïtat en el procés creatiu i d’un intens diàleg amb els nostres clients. La nostra màxima aspiració es materialitza en relacions que perduren en el temps a través dels projectes que ens vinculen.

CA