Rehabilitació cobertes CIFO - Servei d'ocupació Gencat (Santa Coloma, 2015)

CA