Reforma integral d'un habitatge a Sant Gervasi (Barcelona 2014)

CA