Projecte de construcció Hotel Ibis (Badalona 2010)

CA