Projecte de construcció d'un habitatge unifamiliar (Coma-ruga 1999)

CA