Reforma integral d'un habitatge a l'Eixample (Barcelona 2015)

CA