Projecte de construcció de 361 habitatges a Can Magí (Sant Cugat 1995-2000)

CA