Constucció d'un habitatge unifamiliar a Berà Mar (Roda de Berà 2004)

CA